Skatter och avgifter

Skattereglerna är olika beroende på vilken företagsform du väljer.

Enskild näringsverksamhet

I en enskild verksamhet är det vinsten du skattar för. Skatten betalas i förväg varje månad och stäms sedan av i samband med deklarationen.

Aktiebolag

Bolagsskatt är skatt på den vinst som företaget haft under året. Bolagsskatten för aktiebolag är 22 procent från och med 2013. Ägaren beskattas för lön som utbetalas från aktiebolaget och för eventuell utdelning på aktierna.

Handelsbolag och kommanditbolag

Handelsbolaget beskattas inte för vinsten. Istället beskattas varje delägare för sin andel av vinsten. Skatten betalas i förväg varje månad och stäms sedan av i samband med deklarationen.

Ekonomisk förening

I en ekonomisk förening beskattas föreningen för vinsten. Anställda medlemmar som får lön beskattas genom att föreningen betalar arbetsgivaravgifter och drar preliminärskatt, precis som för övriga anställda.