Ett betalsystem är ett system som möjliggör betalning på distans. Traditionellt har det

skett via post vilket hanterats till exempel av bankgiro. Numera sker det ofta över

öppna nätverk, till exempel via mobiltelefoner och Internet.

En mycket vanlig och säker betalningsmetod är PayPal . Följ länken för mer

information:

https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/pay-online

Det finns fler alternativ – men det är upp till dig att teckna avtal gällande den

betalningsmetod som passar din verksamhet bäst.

Överföring mellan privatpersoner:

Swish är en mobilapplikation för överföring av pengar, lanserad i december 2012 av

Getswish AB. Applikationen möjliggör snabba betalningar mellan privatpersoners

bankkonton.