Livek är en demokratiskt styrd organisation som är partipolitisk och religiöst obunden.

 

Vi verkar för att

 • stödja strävan mot egenförsörjning
 • främja integration
 • alternativa arbetsmarknader
 • främja socialt nätverk och företagsnätverk

men också

 • verka för en sundare planet både vad gäller människors lika värde och ökat ansvar för rättvis och miljövänlig handel

Livek Lots i Väst

Livek Tjänstedeklaration

 

Livek is a democratic organization, politically and religion independent.

 

 • Our goal is
 • Support the ambition to own supply business
 • Support integration
 • Alternative labor market
 • Encourage social networking and company networking

We also work towards

 • A healthier planet, both looking at human equal value and increased responsibility for fair trade business