Enskild näringsverksamhet

 

Enskild näringsverksamhet är en företagsform där du som privatperson och ensam ägare driver och ansvarar för företaget.

Det finns inte någon tydlig gräns mellan dig som ägare och företaget.

En annan benämning på enskild näringsverksamhet är enskild firma.

Läs mera om Enskild näringsverksamhet  här

In English about starting a Sole trader business.

Ekonomisk förening

 

En ekonomisk förening är ett alternativ om ni är minst tre personer som vill driva verksamhet tillsammans.

En ekonomisk förening ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

Det innebär att medlemmarna ska få ett ekonomiskt utbyte av att delta i föreningen.

Utbytet kan t.ex vara en anställning, ett bättre pris eller sänkta kostnader.

Det finns inget som hindrar att föreningen också främjar andra intressen än rent ekonomiska, så länge det ekonomiska intresset dominerar.

Storleken på den insats varje medlem ska betala kan variera från 1 krona och uppåt.

Läs mera om Ekonomisk förening här

In English about starting an Economic association. 

 

Aktiebolag

 

Ett aktiebolag kan startas av en eller flera personer.

Ett aktiebolag är ett företag där delägarna, alltså aktieägarna, normalt sett inte har ett personligt ansvar för företagets skulder.

Att starta ett aktiebolag kräver en kapitalinsats.

Läs mera om Aktiebolag här

In English about starting a Limited company.

 

 

Handelsbolag eller kommanditbolag

 

Ett handelsbolag är ett företag som har två eller flera bolagsmän, alltså delägare.

Bolagsmännen kan vara privatpersoner eller företag.

Handelsbolaget är i sig en juridisk person.

Läs mera om handelsbolag eller kommanditbolag här

In English about starting a Trading partnership/Limited partnership.